Rosgrade

Rosgrade - "knackmaskin"

 

Rosgrade är certifierad att sortera enligt regelverket EN-14081, CE märkning av hållfasthetssorterat virke. Maskinen är för Dig som önskar leverera kvaliteter som C16, C24, TR-26 m fl. Rosgrade mäter vibrationen/egenfrekvensen efter ett "hammarslag" i virkets ända.

 

Det laserbaserade mätinstrumentet avläser med högsta precision de egenskaper som ligger till grund för sorteringsbeslutet. Rosgrade når en repeterbarhet om 99 % eller bättre. Utvärderingar i RiSE:s (tidigare SP, statens provningsanstalt) laboratorie har bekräftat Rosgrades precision.

 

Rosgrade har även förmågan att automatiskt kompensera för aktuell fuktkvot. Det ger högre utbyte utan manuella kontroller utförda av personalen.

 

Dessutom sparas all produktionsstatistik i en SQL databas. Rapporterna ur databasen uppfyller det dokumentationskrav som ställs enligt standarden EN-14081. Med stativ, bandtransportör mm anpassade för just Era omständigheter kan Roséns erbjuda en komplett leverans.

 

Se gärna nedanstående film.

ROSÉNS VISION AB | Hulda Mellgrens gata 2 | 421 32 GÖTEBORG | 070 - 590 19 49 | info@rosensvision.se