Om oss

Om oss

 

Roséns Vision AB är ett företag som utvecklar och installerar system för virkessortering. Kontoret ligger i Göteborg.

 

Virke passerar tvärmatat på en transportör, i en sorteringsanläggning eller ett hyvleri. Sensorer av skilda slag mäter virkets egenskaper och datorprogram analyserar och optimerar efter förinställda krav.

 

Systemen är godkända för sortering av SP i Borås.

 

Produkterna är enkla att handha, robusta och kräver inte mycket underhåll.

 

Vi har per augusti 2018 utfört ca 30 installationer i Sverige, England, Skottland, Danmark och Estland.

 

ROSÉNS VISION AB | Hulda Mellgrens gata 2 | 421 32 GÖTEBORG | 070 - 590 19 49 | info@rosensvision.se