Om oss

Om oss


Roséns Vision AB är ett företag som utvecklar och installerar system för virkessortering. Kontoret ligger i Göteborg.


Virke passerar tvärmatat på en transportör, i en sorteringsanläggning eller ett hyvleri. Sensorer av skilda slag mäter virkets egenskaper och datorprogram analyserar och optimerar efter förinställda krav.


Systemen är godkända för sortering av SP i Borås.


Produkterna är enkla att handha, robusta och kräver inte mycket underhåll.


Vi har per augusti 2018 utfört ca 30 installationer i Sverige, England, Skottland, Danmark och Estland.